Välj en sida

Om Startist

Startist är en musiktävling för personer med funktionsnedsättning med den virtuella scenen som arena. Tävlingen är en del i det projekt som Mediahusets vänner driver med hjälp av Arvsfonden.

Syftet med projektet är att ge personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer inom autismspektrumområdet en möjlighet till en professionell plattform där deras musikaliska talanger även får en stor spridningseffekt genom en musiktävling.

Vi vill kunna ge totalt 120 personer/grupper möjlighet att spela in sin musikvideo och delta i processen mot en slutfinal. Vi vill verka för att i möjligaste mån ha en jämn könsfördelning i projektet. Målgruppen nås främst via ideella samarbetsorganisationer.

Fram till den 1 oktober får soloartister skicka in sina musikbidrag via hemsidan www.startist.se. Efter det lyssnar en auditiongrupp på bidragen och väljer ut 20 stycken. De som blir uttagna kommer att få information om det senast den 15 oktober. De soloartister som blir uttagna får sedan komma till vår musikstudio i Stockaryd och spela in sin musikvideo. Man får använda eget låtmaterial eller covers.

Musikvideon kommer sedan att visas på Youtube och ingå i en tävling där allmänheten får rösta genom att gilla klippen. 10 av bidragen går till final.

Under finalen kommer det finnas en jury bestående av välkända musik- och mediapersonligheter samt personer med särskild kompetens för att bedöma olika artisters bidrag utifrån deltagarnas förutsättningar. Under finalen kommer även allmänheten att kunna vara med och rösta fram och kora en vinnare. Övriga artister kommer på andra plats.

Efter projektets slut räknar vi med att projektet finansieras genom sponsring, annonsering och eventuellt röstningsdebitering och att tävlingen drivs vidare genom Mediahusets Vänner och samarbetspartners.