Välj en sida

STAFFANZ

Attributen sitter på plats. Med rörelser,toner och  basgångar som passar i vilken folkpark som helst blir Staffanz bidrag en hyllning till dansbanden från 60-70 talet. Med sitt Z i gruppens namn är det bara konstatera, Staffanz ett danzband som kommit för att ztanna.

Det går inte längre att rösta på den här artisten.